celpal.pl

CelPal.pl


Ładuj! Cel! Pal - złap okazję!

Każdy zna tę frazę - cel- pal. Oznacza namierz i traf. Namierzyłeś światną, krótką domenę, z doskonałym znaczeniem. Teraz tylko ją "traf"...
Kontakt powyżej

CENA 2999 PLN netto